Nieuws

 • Op zoek naar het echte pelgrimsgevoel (2) Athez - La Bénisson-Dieu

  18 augustus 2011 Gisterenavond brachten we door in Athez, waar het flink h...

  Lees meer
 • Op zoek naar het echte pelgrimsgevoel (1)

  Maandag 15 augustus 2011 De nacht was kort en rusteloos. Laatste minuten w...

  Lees meer
Meer nieuws

Pelgrimspad Roermond – Thorn 19,5 km

Roermond – Thorn19,5 km

Jacobwegen in Nederland, er komt in 2017 een herdruk (aanpassingen zijn hier niet in aangebracht!)

Dit een traject van de pelgrimspaden in Nederland, die in het kader van het 25 jarig bestaan van het Nederland Genootschap Sint Jacob gemaakt en staat
in de gids met kaartjes

De lang gevoelde behoefte aan een gids met Nederlandse routes naar Santiago is in vervulling gegaan. In november 2011 verscheen de dubbelgids Jacobswegen in Nederland. 
In deel 1 komen de wegen vanuit het westen aan bod. De hoofdroute begint in Den Oever en voert via Haarlem, Amsterdam, Utrecht en ’s-Hertogenbosch naar Postel en Roermond. Van Haarlem kan men ook langs Den Haag en Vlissingen naar Brugge en Gent. En vanaf Schipluiden brengt een interessante omweg de pelgrim langs Dordrecht en Bergen op Zoom naar Antwerpen.

Deel 2 omvat de wegen vanuit het noorden en oosten. De hoofdroutes beginnen in Hasselt waar ze voortgaan op de al bestaande wegen uit Sint Jacobiparochie (het Jabikspaad) en Uithuizen (het Jacobspad Groningen-Drenthe). Ze voeren langs Utrecht en Breda naar Antwerpen, respectievelijk langs Nijmegen naar ‘s-Hertogenbosch, met een aansluiting op de bestaande weg naar Maastricht (het Jacobspad Limburg). Tot slot is ook de fraaie aanlooproute van Oldenzaal via Enschede naar Doesburg beschreven.

Deze Jacobswegen voeren langs routes die de middeleeuwse pelgrim ook zou hebben kunnen lopen. Vrijwel alle Jacobskerken en –gasthuizen worden aangedaan, en de wandelaar komt ook op andere plaatsen die voor de pelgrim van belang waren. De gids bevat een compacte beschrijving van de routes, heldere kaartjes en veel achtergrondinformatie. De routes in deze boekjes sluiten naadloos aan op de Belgische wegen zodat de wandelaar nu zonder problemen zijn weg naar Compostela kan vinden.
Met pictogrammen is aangegeven welke voorzieningen men in de plaatsen onderweg mag verwachten. De routes zijn goed bruikbaar voor mensen die mooie meerdaagse wandelingen willen maken of willen oefenen voor de grote tocht. Maar bovenal zijn beide gidsen bijzonder geschikt voor de pelgrim die daadwerkelijk op pad gaat naar Santiago de Compostela.
Niet-ledenprijs: € 35,--; ledenprijs € 27,50; 

De gidsen zijn verkrijgbaar door hier te klikken

Herten

[V]         busje, winkel, kopje, bestek
[O]         VoF

Linne

[V]         busje, winkel, kopje, bestek
[O]         VoF, dakje
                Hotel De Harmonie, Grotestraat 9, 6067 BP  Linne, 0475-461676

Heel

[V]         busje, winkel, kopje, bestek, info
[O]         VoF

Wessem

[V]         busje, winkel, kopje, bestek
[O]         dakje
Pension De Twee Lantaarns, Helstraat 8, 6019 AP  Wessem, 0475-564553 / 06-4575417

Thorn

[V]         busje, winkel, kopje, bestek, info
[O]         VoF, dakje, tentje
Café Pension Wassie, Eind 5, 6017 BG  Thorn, 0475-562916
B&B Thorn,Trippaardstraat 33, 6017 AM  Thorn, 0475-336 695 / 06-50811227
Camping Vijverbroek, Kessenicherweg 20, 6017AA  Thorn, 0475-561914

De route volgt het Jacobspad Limburg naar het zuiden stroomopwaarts langs de Maas. U steekt vanuit het centrum van Roermond eerst via de ‘Steenen Brug’ het riviertje de Roer over en bent dan in de Voorstad Sint Jacob, ofwel ‘Faubourg Saint Jacques’. Even verderop bereikt u de Maas die hier aan een grote bocht begint. U gaat echter rechtdoor en pas na een paar kilometer treft u de rivier weer en loopt u een tijdje met het water aan uw rechterkant.

Na Linne is het juist de route die een brede lus maakt. U wandelt door het natuurgebied de Linnerweerd naar een stuw om daar de Maas over te steken en dan naar de sluizen van het Lateraalkanaal. Op de andere oever loopt u weer terug naar het zuiden en bereikt u na enkele kilometers Wessem. Dan is het nog maar een korte afstand tot Thorn waar de etappe eindigt bij de oude Stifts- of Abdijkerk, nu Sint Michaëlkerk.

ROERMOND | De etappe begint bij de ingang van de Sint Christoffelkathedraal aan de Markt.

0,0 | Staande met uw rug naar de kerk loopt u tien meter naar de Markt, gaat u rechtsaf en na twintig meter linksaf, Luifelstraat. U komt in het voetgangersgebied; neem de eerst straat rechtsaf, Brugstraat en ga rechtdoor over de Steenen Brug.

Na de brug meteen linksaf, Voorstad Sint Jacob, en deze geheel aflopen. Waar de weg naar links draait en de naam Burgemeester Höppenerlaan wordt, gaat u rechtdoor, doodlopende weg, (Voorstad Sint Jacob). Volg deze weg langs de wit-rode paaltjes, fietspad.

1,5 | Vlak voor het water vervolgt u uw weg naar links, steek de hangbrug over, Hertenerweg. Dit wordt Oude Roermondseweg en later Molenweg.

3,7 | MERUM | Aan het einde, in het dorp Merum, gaat u naar links, Hoofdstraat; 200 meter verder op de splitsing rechts aanhouden en vervolgens eerste weg rechtsaf, Merumerbroekweg. Op de splitsing links aanhouden, doodlopende weg. Bij het water buigt de weg naar links; blijf deze volgen met het water aan uw rechterhand. U neemt de tweede trap naar boven en komt uit op een onverharde weg, Schroeverstraat; blijf deze bovenlangs het water volgen.

5,5 | LINNE | Bij spoorrails linksaf, asfaltweg, Eikenstraat. Einde rechtsaf, Veestraat en eerste straat rechtsaf, Groenstraat. Op kruispunt rechtdoor, Maasstraat. Einde linksaf, Oeveren.

6,5 | Bij de kerk rechtsaf, Heistervoetpad. Over het bruggetje links aanhouden, door het natuurgebied Linnenweerd, (Heisterweg). Op het einde rechtsaf, Weerderweg. Na 200 meter op een viersprong rechtdoor, Steegweg.

8,3 | OSEN | U komt bij een kleine waterkrachtcentrale; steek die over en steek daarna ook de stuw over. Volg de bochtige weg tot de sluis en steek die over. Ga 70 meter na de sluis linksaf, Sluisweg. Ga met de bocht mee naar rechts en steek weer twee sluizen over. Einde linksaf, Osen, en volg de haakse bocht naar rechts.

10,0 | HEEL | Bij hoogspanningsmast loopt u rechtdoor, door natuurgebied naar de dorpsrand van Heel. Ga voor de bebouwing linksaf en volg de kronkelige oever van een meertje aan uw linkerhand. Ongeveer 100 meter nadat u het meertje verlaten hebt op splitsing rechts aanhouden en 250 meter verder linksaf. U komt na een haakse bocht naar rechts uit op de (Monseigneur Savelbergweg).

12,6 | Ga linksaf, (Pol). Eerste weg rechtsaf, (Polderweg). U wandelt over twee bruggen en gaat twintig meter voor de doorgaande weg linksaf, (Groeneweg), doodlopende weg.

14,7 | WESSEM | Bij het water rechtsaf onder de autoweg door, (Polstraat). Na 250 meter schuin naar rechts, Maasstraat, richting marktplein Wessem. Op de Markt rechtdoor, Steenweg, en aan het einde linksaf, Kloosterlaan.

Ga op het kruispunt vlak voor het water rechtsaf, (Waage Naak), en volg de bocht naar rechts.

16,3 | Bij de plezierhaven rechtsaf, (Verbindingsweg), en einde linksaf, Thornerweg. Na 200 meter rechtsaf, Hagenbroekerweg, wordt (Wessemerweg) en later (Segershof); deze weg gaat over in een verhard zandpad.

17,9 | THORN | Op het kruispunt gaat u linksaf, (Panheeldersteeg). Na het eerste gebouw aan de linkerhand, bij schutterijveld, linksaf, (Weijersweg). U komt uit op een kruispunt, gaat daar rechtdoor en vrijwel meteen, voor de slagboom, rechtsaf het voetpad op en achter een parkeerterrein langs. Einde linksaf, (Trippaardstraat). Volg de bocht naar rechts en ga 150 meter verder linksaf, Kerkberg.

19,5 | U bent aangekomen bij de Sint Michaëlkerk.

U kunt op twee manieren uw weg vervolgen: langs de Via Limburgica van het Vlaams Genootschap van Santiago, dat van Thorn via Maaseik naar Namen loopt, of langs het Limburgse Jacobspad, dat u via Maastricht naar Eijsden voert. De gids Via Brabantica van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela en de gids Jacobspad Limburg zijn beide voor leden verkrijgbaar bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

Voorstad Sint Jacob, Roermond

Het stadsdeel tussen Maas en Roer heet van oudsher Voorstad Sint Jacob. Het was indertijd een gebied buiten de stadsmuren met herbergen waar reizigers terecht konden wanneer de stadspoorten al dicht waren. Van 1456 tot 1580 stond er een Jacobskapel waar niets meer van over is. In 1940 is er een nieuwe Jacobskapel gebouwd, het Witte Kerkje genoemd, nu het onderdak van de wijkvereniging. Bij de toegangsbrug, de ‘Steenen Brug’, staat een beeld van Jacobus de Meerdere van Dolf Wong.

Maasplassen

De Maasplassen zijn het resultaat van zestig jaar grindwinning en vormen een aaneenschakeling van grote en kleine plassen, allemaal nog in verbinding met de Maas. Het zijn plassen van superlatieven: een totale oppervlakte van ruim 3000 hectare, het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, groter dan de Friese meren. Er zijn veel watersportvoorzieningen, maar er is ook oog voor natuurontwikkeling.

Linnerweerd

Onder de rook van de Clauscentrale is de Linnerweerd een van de weinige nog natuurlijke uiterwaarden van de Maas, zonder afgravingen of ontgravingen. In het landschap is een oude Maasarm terug te vinden waarin nu de Vlootbeek stroomt.

Osen

De route steekt de Maas en het Lateraalkanaal over via een groot sluizencomplex tussen Heel en Linne. Midden in het complex liggen de paar huizen van Osen waarin vroeger de sluiswachters gehuisvest waren. In de Tweede Wereldoorlog is er zwaar gevochten. Wie goed kijkt, kan nog kogelgaten zien.

Wessem

Wessem had in 1329 al stadsrechten. Iets van de stedelijke sfeer is nog terug te vinden in het netwerk van oude straatjes in het centrum, geplaveid met Maassteentjes. Nog in 1800 was er een refugio die pelgrims naar Santiago onderdak bood, maar er zijn geen verdere gegevens bekend.

Thorn

Het ‘witte stadje’ dankt zijn ontstaan aan de stichting van een Benedictinessenabdij, al voor het jaar 1000, die vrouwen van rijke komaf aantrok. Ze woonden in eigen huizen en hadden hun eigen landerijen en boomgaarden. Zo groeide de abdij uit tot een ’stift’, een centrum van religieuze én wereldlijke macht, een miniatuurvorstendom met een abdis aan het hoofd. In 1794 kwam er een einde aan, na de bezetting door de Fransen. De abdijgebouwen werden grotendeels afgebroken, maar de Stiftskerk bleef staan en werd parochiekerk, gewijd aan Sint Michaël. Het interieur van de kerk is volledig barok, maar de torenspits met de vier kleine torentjes op de hoeken is een negentiende-eeuwse restauratie. In de crypte van de kerk is een mummie uit 1640 te bezichtigen. De historische kern van het stadje is een beschermd stadsgezicht, er hangt een authentieke sfeer van lang vervlogen tijden.

En de witte kleur? Die stamt uit de Franse bezettingstijd en is waarschijnlijk bedoeld geweest om dichtgemetselde ramen te camoufleren. Immers, de belasting werd vastgesteld aan de hand van het raamoppervlak.

Sint Jacobuskapel, Thorn

Aan de andere kant van het dorp, richting België, ligt aan de Kessenicherweg een kleine, witte Jacobuskapel, in 2000 door Ben Brader in eigen beheer gebouwd. Er staat een Jacobusbeeldje, afkomstig uit een afgebroken kloosterkerk. Op de buitenmuren wordt de pelgrim aangesproken: ‘Quo vadis?’ (Waar ga je heen?) en op de andere muur ‘Salve viator” (Gegroet, reiziger). Er is een stempel verkrijgbaar. Thorn beweert met deze en nog dertien andere kapellen de grootste ‘kapellendichtheid’ van Nederland te hebben.

Nieuws

 • Op zoek naar het echte pelgrimsgevoel (2) Athez - La Bénisson-Dieu

  18 augustus 2011 Gisterenavond brachten we door in Athez, waar het flink h...

  Lees meer
 • Op zoek naar het echte pelgrimsgevoel (1)

  Maandag 15 augustus 2011 De nacht was kort en rusteloos. Laatste minuten w...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

TT-Wandelreizen.nl / Theo Tromp
p/a Sint Jansberg 67
9202 ED Drachten

+31495712072/+31652788806
 • Cafe Tsjoch Drachten

  Cafe Tsjoch Drachten bruin café

  Café Tsjoch is een gezellig en sfeervol bruin café in hartje van Drachten. Een café dat voor een ieder wat te bieden heeft.

  Bezoek de website
 • De Wandelsite

  De Wandelsite

  De Wandelsite wandelen Met een groepje van 7-10 mensen een wandeltocht maken? Meld je aan voor de gratis wandelagenda

  Lees meer
 • Wandelsportvereniging OLAT

  wsv OLAT wandelsportvereniging

  wsv OLAT OLATNieuws Ons nieuwsblad, OLATNieuws, verschijnt 11 keer per jaar. Maandelijks ontvangen de leden het.

  Bezoek de website
 • IML-Wandelingen

  IML-Wandelen in de wereld

  IML-Wandelen in de wereld

  Overzicht tochten
 • Wandelagenda

  Wandelagenda

  Wandelagenda Nederland

  Zoek een wandeling
 • Aanmelden wandelreizen

  Aanmelden wandelreizen

  Aanmelden
 • Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)

  Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)

  Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)

  Lees meer
 • Wandelpaden OLAT

  Wandelpaden OLAT

  OLAT heeft in de jaren verschillende wandelpaden uitgezet, waar gidsen van verkrijgbaar zijn

  Overzicht bekijken

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.